อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผย แผนพัฒนาทางกายภาพ มุ่งสู่ Maejo Go Eco University

  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยถึง แผนพัฒนาทางกายภาพ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ในส่วนของแผนพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า การพัฒนาทางกายภาพ ภายในมหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยกันหลายโครงการที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้สอยเท่าที่จำเป็น บางโครงการเป็นโครงการเร่งด่วน ซึ่งต้องทำให้เสร็จก่อนแม่โจ้ 80 ปี บางโครงการจะดำเนินการในระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การปรับปรุงอาคารคุณพระช่วงฯ ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่สวยงามของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งต่อไปจะย้ายออกไปที่ใหม่ จะมีการพัฒนาด้วยการต่อเติมมุขด้านหลังเพื่อให้สอดคล้องรับกับสนามวังซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ คุณพระช่วง เกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้งแม่โจ้ เพื่อให้เกิดความสง่างาม ตัวอาคารจะทำเป็น Wel come Center ของแม่โจ้ รวบรวมทุกเรื่องราวของแม่โจ้ไว้ที่นั่น หรือ จะเป็นโครงการสร้างสนามฟุตบอลเพิ่มเติม ก็เพื่อให้นักศึกษามีสถานที่ออกกำลังกาย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีแผนการสร้างสะพานลอยกึ่งสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Maejo Go Eco University และการปรับปรุงศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ซึ่งมีบางส่วนชำรุด เช่นหลังคารั่วซึม กำแพงบล็อคแก้วแตกร้าว หรือ การปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ รวมทั้ง การปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 และชั้น 5 หลายโครงการเริ่มดำเนินงานแล้วเพื่อให้ทันงานแม่โจ้ 80 ปี ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2556 นี้
 
13 กันยายน 2556 , 11:57 น. , อ่าน 1764  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่