ร้องขอเงินคืนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประเทศไต้หวัน ชักชวนนักเรียนภาคเหนือกว่าสองร้อยรายไปศึกษาต่อแล้ววีซ่าไม่ผ่าน

  
     ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากหลายจังหวัดในภาคเหนือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและศาลปกครองกรณี นักเรียนกว่าสองร้อยคน ถูกมูลนิธิเพื่อการศึกษาในประเทศไต้หวันชักชวนให้ไปศึกษาต่อ แต่ทางสถานกงสุลไม่ออกวีซ่าให้
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือ นำโดยร้อยตรีถนอม แสงแก้ว เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวว่าบุตรของตน รวมทั้งเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายจากหลายโรงเรียนในภาคเหนือจำนวน 230 คน ถูกมูลนิธิทางการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันหลอกเอาเงิน โดยอ้างว่าให้บุตร-หลานของตนเข้าเรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรี โดยต้องจ่ายเงินรายละ 4 หมื่นบาท ทั้งนี้ก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือก็เดินทางไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน มีการเดินเรื่องทางเอกสารขอวีซ่าเข้าประเทศ นานเกือบครึ่งปี ต่อมาปรากฏว่าสถานกงสุลไต้หวันในประเทศไทย ไม่ผ่านวีซ่าให้เด็กกลุ่มนี้ จึงไม่สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้ เด็ก ๆ ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา หลายคนสอบได้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต้องสละสิทธิ์ และหากจะต้องสอบเอนทรานซ์ใหม่ก็เกรงจะสอบไม่ติดเนื่องจากเวลาในการอ่านหนังสือไม่ต่อเนื่อง เด็กและผู้ปกครองต้องอับอาย จึงได้รวมตัวกันแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ยื่นขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษภาคเหนือ โดยเรียกร้อง 4 ข้อคือ ขอเงินคืน 4 หมื่นบาท ขอเงินเยียวยาที่เสียไป ทั้งค่าวิ่งเต้นและค่าดำเนินการเอกสาร และความกระทบกระเทือนจิตใจ เสียโอกาสทางการศึกษา อับอายเพื่อนบ้านและบาดหมางในครอบครัว โดยขอทราบคำตอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้
ขณะที่นายวิเชียร ชมพูพล ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มูลนิธิดังกล่าวได้เข้ามาติดต่ออย่างเป็นขั้นตอน ผู้บริหารได้ไปดูสถานที่จริง มีมูลนิธิจริง และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักนักศึกษาอยู่จริง จึงได้มาจัดพิธีลงนามในข้อตกลงที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยเด็กและผู้ปกครองทราบทุกขั้นตอน แต่ สถานกงสุลไต้หวัน ณ ประเทศไทย ไม่ยอมผ่านวีซ่าให้ โดยยื้อเวลาและขอเอกสารนานกว่าครึ่งปี ปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามโครงการแลกเปลี่ยนที่ไปศึกษาแล้วและจะกลับเข้าไปใหม่ ทางสถานกงสุลไต้หวันก็ไม่ออกวีซ่าให้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย
อย่างไรก็ตาม สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กำลังติดต่อทุกหนทางเพื่อติดตามเงินคืนให้เด็กและผู้ปกครองทั้งหมด เบื้องต้นได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว
 
13 กันยายน 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่