การรถไฟแห่งประเทศไทย จะปิดทำการซ่อมแซมรางรถไฟ จากสถานีเชียงใหม่ถึงศิลาอาสน์ จำนวน 45 วัน

  
     นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ เผย การรถไฟแห่งประเทศไทย จะปิดทำการซ่อมแซมรางรถไฟ ระยะ 300 กิโลเมตร จากสถานีเชียงใหม่ถึงศิลาอาสน์ จำนวน 45 วัน โดยผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าสามารถคืนตั๋วได้เต็มจำนวน
นายสมคิด ลีลอย นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมหยุดเดินรถไฟเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานีเชียงใหม่ ถึง สถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556 รวม 45 วัน เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ว่า การปิดเส้นทางเดินรถไฟช่วงระยะทางดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุง จุดเสี่ยง จุดอันตราย ซึ่งมีจำนวนมาก ได้แก่ การลงหินใหม่ อัดหินใหม่ เปลี่ยนหมอนรถไฟ รางรถไฟใหม่ เพื่อเสริมสภาพให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก รางเก่าทรุดโทรมมากและเกิดปัญหาบ่อยครั้ง โดยผู้โดยสารซื้อตั๋วไปแล้ว สามารถนำมาคืนเพื่อรับค่าโดยสารเต็มจำนวน ซึ่งขณะนี้ มีผู้ทยอยมาคืนแล้วกว่าร้อยละ 95 ส่วนผู้โดยสารที่ยังประสงค์จะเดินทาง ให้มาแจ้งที่สถานี เพื่อจะดำเนินการจัดรถไว้บริการตั้งแต่เชียงใหม่ไปถึงศิลาอาสน์ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดเส้นทางเดินรถไฟตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพมหานครได้อีกครั้ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
สถานีรถไฟเชียงใหม่ มีอายุเก่าแก่ถึง 95 ปี ในช่วงเวลาปกติที่ผ่านมา จะมีผู้ใช้บริการสถานีรถไฟเชียงใหม่ ประมาณ 700 คนต่อวัน และมีการซ่อมแซมรางและอื่นๆ วันละ 4 ชั่วโมง ทุกวัน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2094 ,0 5324 4795 ,0 5324 7462 และ 0 5324 5364
 
16 กันยายน 2556 , 13:02 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่