จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อร่วมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอำนวยการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดเมตตาพุทธารามพุทธคยา ประเทศอินเดีย ร่วมกับ มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดดำเนินโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา โดยนำเอาทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุไปบุหุ้มยอดฉัตรจุดสูงสุดแห่งพระมหาเจดีย์อายุกว่า 2,000 ปี อันเป็น 1 ใน 4 บริโภคเจดีย์ของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการร่วมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทองคำด้วยการถวายสมเด็จพระวันรัตด้วยตนเองโดยตรง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร หรือ บริจาคเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 07-0015-4361 และส่งหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีไปยังกองอำนวยการ โทรสาร 0 2628 2899 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 3413-4 ต่อ 511 หรือ 091 212 5293 , 091 212 5294
 
16 กันยายน 2556 , 17:35 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่