การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  
     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยชะลอความเร็วของน้ำในฤดูน้ำหลาก และช่วยกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค – บริโภคช่วงหน้าแล้ง
นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย 6 จุด ณ บ้านหัวเลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 กลยุทธ์ที่ 8-1 แผนงานที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ และได้สนับสนุนงบประมาณเงินเป็นจำนวน 180,000 บาท โดยได้มีการจัดพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณฝายจุดที่ 3 ห้วยฝ้ายน้อย บ้านหัวเลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ในการจัดกิจกรรมสร้างฝายร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อช่วยชะลอความเร็วของน้ำในฤดูน้ำหลาก และช่วยกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค – บริโภคช่วงหน้าแล้ง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชนด้วย
นายมงคล วัลยะเสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน การพัฒนาแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และชาวบ้านในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน ซึ่งในอนาคตการประปาส่วนภูมิภาค จะยังมีโครงการดีๆ เพื่อสังคมอีกมากมาย
 
25 กันยายน 2556 , 17:40 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่