คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

  
     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมเชิญชวนรับเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารและน้ำดื่ม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และได้กำหนดจัดงานฉลองพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันแรก คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ภาคเช้า จะตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะจากข่วงประตูท่าแพเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พิธีเปิดนิทรรศการ พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร พิธีมอบทุนการศึกษา น้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช แก่เด็กและเยาวชน ภาคบ่าย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลฯ พิธีบวชศีลจาริณีหรือเขกขัมจารณี(นุ่งขาว-ห่มขาว) ตลอด 3 วัน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ภาคบ่าย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช ภาคค่ำ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร โดยพระสงฆ์ 101 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง บำเพ็ญกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี และ ภาคค่ำ มีการแสดงแสง สี เสียง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. ขอเชิญศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ รอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวง และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารและน้ำดื่ม โดยทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ตั้งศูนย์ประสานงานภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ผู้มีจิตศรัทธา สามารถแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร และน้ำดื่มตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 0975 หรือ 084 616 2250
 
26 กันยายน 2556 , 10:02 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่