จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “วันสมเด็จย่า” ประจําปี 2556

  
     โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดงาน “วันสมเด็จย่า” ประจําปี 2556 เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานวันสมเด็จย่าเป็นประจําทุกปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้ง เด็กพิการทุกประเภท ในปี 2556 กำหนดจัดกิจกรรมในวันสมเด็จย่า ได้แก่ การจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ย่าหลานประสานร้อยยิ้ม” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. และ 18.00 น. เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนพิการ ผสมผสานกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยศิลปินรับเชิญทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จัดจําหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ต ให้แก่หน่วยงานองค์กร ห้างร้าน และประชาชน ทั่วไป ในราคาบัตรละ 1,500 บาท และ 800 บาท กิจกรรมวันสมเด็จย่า กําหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการถวายพานพุ่ม เวลา 08.00 น. ที่สนามหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพานพุ่ม กิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล เวลา 10.00 น. เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียน กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม เวลา 11.30 น. โดยเชิญชวนหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ออกร้าน(ซุ้มอาหาร) เพื่อบริการผู้มาร่วมงาน กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนและเป็นการตอบแทนน้ำใจของผู้มาร่วมงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียน
 
27 กันยายน 2556 , 14:19 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่