การคาดหมายสภาพอากาศ เดือนตุลาคม 2556

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศ เดือนตุลาคม 2556 ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
นางเพ็ญศิริ ตรีฉัตร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปของเดือนตุลาคม 2556 ช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศมีความแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยทั่วไป เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ข้อควรระวัง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเดือนตุลาคม 2556 ภาคเหนือตอนบน ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส ตอนบ่าย อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ ระหว่างบ่ายและค่ำปริมาณฝน 80-130 มิลลิเมตร จำนวน 11-14 วัน ภาคเหนือตอนล่าง ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส ตอนบ่าย อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ ระหว่างบ่ายและค่ำปริมาณฝน 100-210 มิลลิเมตร จำนวน 11-15 วัน
 
27 กันยายน 2556 , 14:30 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่