องค์การสวนสัตว์ผสมเทียมหลินฮุ่ยสำเร็จ คาดตั้งท้องแพนด้าน้อยตัวที่สอง น้องหลินปิง

  
     องค์การสวนสัตว์ผสมเทียมหลินฮุ่ยสำเร็จ คาดตั้งท้องแพนด้าน้อยตัวที่สอง น้องหลินปิง คาดว่าจะทราบผลปลายปี เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทย
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ สัตวแพทย์หญิง ขวัญเรือน ดวงสะอาด ทีมวิจัยแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสวนสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา ทองภักดี และ นายสัตวแพทย์ ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ จากการติดตามความคืบหน้ากรณีการเป็นสัดพร้อมผสมพันธุ์ของแม่แพนด้าหลินฮุ่ย อย่างใกล้ชิดของทางทีมวิจัยแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ พบพฤติกรรมของหลินฮุ่ยมีอาการเป็นสัดเกิดขึ้น บ่งชี้ว่าเป็นอาการที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้แล้ว จึงได้ติดตามระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ที่ยืนยันว่ารังไข่ของหลินฮุ่ยมีการตกไข่พร้อมรับการปฏิสนธิจากตัวอสุจิจากช่วงช่วง โดยในปีนี้ องค์การสวนสัตว์ได้รับจดหมายอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ปฏิบัติการวางยาสลบ เก็บอสุจิจากช่วงช่วง และทำการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ยได้โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากจีนมากำกับดูแลและปฏิบัติหน้าที่ร่วม ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทยได้วางแผนอย่างดีที่สุดและได้ทำการผสมพันธุ์เทียมให้หลินฮุ่ยสำเร็จจำนวน 2 ครั้ง โดยการผสมเทียมครั้งที่ 1 ของวันที่ 28 กันยายน 2556 เมื่อช่วงเช้า เวลา 02.15 น. ด้วยน้ำเชื้อสดคุณภาพดี และผสมเทียมซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ของวันที่ 29 กันยายน 2556 เมื่อช่วงเช้า เวลา 08.15 น. ด้วยน้ำเชื้อแช่เย็น นับว่าเป็นข่าวดี ที่สวนสัตว์เชียงใหม่จะได้มีโอกาสลุ้นว่าแม่แพนด้าหลินฮุ่ยจะตั้งท้องและให้กำเนิดลูกแพนด้าตัวที่ 2 ในประเทศไทยภายในต้นปีใหม่ 2557 หรือไม่
 
29 กันยายน 2556 , 17:05 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่