เดินรณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง

  
     ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง เดินรณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง รอบคูเมืองเชียงใหม่ อย่างสงบ เรียบง่าย
ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง จากภาคส่วนต่าง ๆ จัดเดินรณรงค์ ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มที่เชียงใหม่มหานคร โดยได้สักการะอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ มีตัวแทนประกอบด้วยคือนายวินิจ ชัยชิต จากเครือข่ายองค์กรชุมชนเชียงใหม่ และนางพรรณงาม สุมมนา จากเครือข่ายแม่ญิงเจียงใหม่ เป็นผู้วางพานพุ่มสักการะบูชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จากนั้นสมาชิกภาคีเชียงใหม่จัดการตนเองเริ่มเดิน “ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มที่เชียงใหม่มหานคร” รอบคูเมืองเชียงใหม่โดยเดินออกทางประตูช้างเผือก วนขวาผ่านประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูหายยา ประตูสวนดอก และกลับเข้ามาทางประตูช้างเผือกรวมกันที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อีกครั้ง จากนั้นตัวแทนจากเครือข่ายเยาวชน ได้แอคชั่นให้กำลังใจผู้เดินรณรงค์ ด้วยการจับมือกันกับผู้เดินและเปล่งเสียงพร้อมกันว่า “พร้อมละน่อ เชียงใหม่จัดการตนเอง” นางพรรณงาม สุมมนา จากเครือข่ายแม่ญิงเจียงใหม่กล่าวว่าทางกลุ่มต้องการแสดงจุดยืนให้จังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง เพื่อให้สามารถกำหนดอนาคตของเมือง โดยไม่ให้นายทุน นักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลมาฉกฉวยผลประโยชน์แบบไม่รับผิดชอบ แล้วทิ้งให้ชาวเชียงใหม่ต้องแก้ปัญหา ทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ แหล่งค้าโลกีย์ และแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ต้องการเห็นเมืองเชียงใหม่อยู่ดีมีสุข น่าอยู่สำหรับทุกคน มีศักดิ์ศรี สามารถกำหนดชะตาตนเองได้ โดยคนเชียงใหม่ต้องอยู่อย่างมีเกียรติ ผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามกฎหมายมังรายศาสตร์ที่ดูแลผู้หญิงมาแต่ในอดีต
กิจกรรมในวันนี้ว่าเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ทางภาคีเชียงใหม่จัดการตนเองได้จัดงานรณรงค์ 120วัน สร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร เมื่อปีที่แล้ว และถือโอกาสทบทวนระหว่างเดินรณรงค์ว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างหลังจากได้มีการประกาศเจตนารมณ์เชียงใหม่จัดการตนเองไปแล้วนั้น พร้อมกันนี้เป็นการโหมโรงให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้ถึงกิจกรรม การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายฯ โดยเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคม นี้จะมีการแสดงพลังอีกครั้งเพื่อเสนอรายชื่อผู้สนับสนุน(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ให้กับผู้แทนรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
29 กันยายน 2556 , 17:42 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่