บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 84,000 ล้านบาท ระดม 9 สาขา บุกหนักช่วงไตรมาสสุดท้าย

  
     บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 84,000 ล้านบาท ระดม 9 สาขา บุกหนักช่วงไตรมาสสุดท้าย ช่วยค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
นายชาญชัย เลิศมหรรพฤติ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.และคณะ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงแผนในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2556 ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อสู่ยอดค้ำประกัน 84,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ส่งผลให้ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน โดยแผนและกลยุทธ์ของฝ่ายกิจการสาขา ไตรมาสสุดท้ายจะมุ่งใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของทีมงาน บสย.ทั้ง 9 สาขา ประสานการทำงานแบบบูรณณาการแบบเข้มข้น ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันการเงิน 18 แห่ง ให้คำปรึกษาด้านการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยเดินสายจัดโรดโชว์ 7 กิจกรรมส่งท้ายปี 2556 โดยจะเชิญนักธุรกิจ SMEs ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงอีกด้วย
ผลงานของ บสย.ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 ให้การค้ำประกันสินเชื่อแล้วทั้งสิ้น 99,537 ราย วงเงิน 303,694 ล้านบาท ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว 490,445 ล้านบาท หรือ 1.6 เท่าของยอดอนุมัติค้ำประกันสะสม สำหรับสาขาเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ค้ำประกันสินเชื่อแล้ว 8423 ราย วงเงิน 23,413 ล้านบาท ธุรกิจที่ให้การค้ำประกันสูงสุด 3 อันดับแรกของภาคเหนือคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 23 อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 15 และการผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ ร้อยละ 11 ตามลำดับ
 
30 กันยายน 2556 , 21:41 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่