ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมทำงานทันที สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี พัฒนาเชียงใหม่ทุกมิติ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ มารับตำแหน่งแล้ว พร้อมทำงานทันที สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี พัฒนาเชียงใหม่ทุกมิติ และรับฟังปัญหาประชาชน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมนางอังคณา พุฒิวิญญู ภริยาและบุตรสาว เดินทางมารับหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่หลายแห่ง หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดซุ้มอาหารต้อนรับพ่อเมืองเชียงใหม่คนใหม่อย่างหลากหลาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงนโยบายการทำงานว่า มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ส่วนจะสำเร็จหรือไม่ ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวเชียงใหม่ทุกคน ส่วนกรณีการชุมนุมของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ปิดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่พร้อมจะคุย รับทราบปัญหาจากประชาชน เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วที่ต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชน ทั้งนี้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ใหญ่พิเศษที่มีงานสำคัญเยอะมาก ทั้งการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ปัญหายาเสพติด อีกทั้งการพัฒนาเชียงใหม่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ที่กำลังขับเคลื่อน ทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มาดูแลพัฒนาเชียงใหม่ทุกมิติ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็จะมาเยือนเชียงใหม่เร็ว ๆ นี้ จึงพร้อมทำงานทันที
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกิดเมี่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499 ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอำนวยศิลป์ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ชั้น มหาวชิรมงกุฎ ตั้งแต่ปี 2552
 
1 ตุลาคม 2556 , 14:41 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่