เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรเต็มรูปแบบ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎรอย่างเต็มรูปแบบ หวังให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้บริการ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และตรวจคัดรับรอง รายการทางทะเบียน โดยเปิดบริการที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการติดต่อดำเนินการทางด้านทะเบียนราษฎร โดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการ ณ จุดบริการหลายพื้นที่ เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
 
1 ตุลาคม 2556 , 17:23 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่