คณะสงฆ์ และองค์กรชาวพุทธในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

  
     คณะสงฆ์ และองค์กรชาวพุทธในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน และตัวแทนองค์กรพระพุทธศาสนา จัดขบวนแห่เครื่องราชสักการะเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 โดยฝ่ายสงฆ์มี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายมหานิกาย และพระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ฝ่ายธรรมยุต และประธานฝ่ายฆราวาสร่วมเปิดงานมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในพิธีเปิดงาน มีนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ซึ่ง มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โรงเรียน สถาบันการศึกษา และวัดได้จัดซุ้มแสดงรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษา “น้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช” แก่เด็กและเยาวชน ส่วนภาคบ่ายวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้นำคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลฯ และเวลา 16.00 น. มีพิธีบวชศีลจาริณีหรือเขกขัมจารณี(นุ่งขาว-ห่มขาว) ตลอด 3 วันโดยพำนักที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีพระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (เชียงใหม่) และพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฯ จัดบรรยายธรรม พร้อมอำนวยการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วน สำหรับทิศใต้ของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้ตั้งเต้นท์เปิดโรงทานอาหาร และน้ำดื่มถวายพระภิกษุสามเณร และบริการแก่พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมงานจนถึงวันที่ 3 ตุลาคมนี้ และในตอนเช้าวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2556 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมลงนามถวายพระพร และทำบุญตักบาตรรอบพระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วย
 
1 ตุลาคม 2556 , 18:50 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่