ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พร้อมรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

  
     ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหลังเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป อีกทั้ง เตรียมเพิ่มป้ายภาษาจีน เตรียมรับประชาคมอาเซียน
นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงประมาณต้นปี 2557 ว่า ได้เพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก 1 หลุม เพื่อรองรับเครื่องบินที่จะนำผู้โดยสารเข้ามาเพิ่มขึ้น มีการจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืน ระหว่างเวลา 22.00-24.00 น. เพื่อให้บริการด้านต่างๆ ดูแลเกี่ยวกับการจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร โดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีสายการบิน ฮ่องกง เอ็กซเพรส บินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 สายการบิน และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จะมีสายการบินแอร์ไชน่า เพิ่มขึ้นอีก และจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน บินตรงจากปักกิ่งมายังจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีเที่ยวบินจำนวน 110-120 เที่ยวบินต่อวัน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จะเพิ่มขึ้นเป็น 130 เที่ยวบินต่อวัน ด้านการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเพิ่มภาษาจีนในการทำป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวก และฝึกบุคลากรให้บริการภาษาจีนเพิ่มขึ้น เพราะระยะหลังมีนักท่องเที่ยวจีน เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีการตั้งคณะทำงานศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะเลือกพื้นที่ใดว่าเหมาะสม และการเวนคืนที่ดินแห่งนั้น ถือเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะตัดสินใจ ส่วนเรื่องการบริหาร คงต้องพิจารณากันอีกครั้งว่า จะให้ กรมการบินพลเรือน หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ
 
2 ตุลาคม 2556 , 11:20 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่