ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศเดือน ตุลาคม 2556

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศเดือน ตุลาคม 2556 ช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นครั้งคราว
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศเดือน ตุลาคม 2556 ลักษณะทั่วไป ของเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยทั่วไป เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
ภาคเหนือ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 °ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 29-34 °ซ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ระหว่างบ่ายและค่ำ ปริมาณฝน 80-210 มม. จำนวน 11-15 วัน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 °ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 30-32 °ซ มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ ส่วนมากทางตอนล่างของจังหวัด ระหว่างบ่ายและค่ำ ปริมาณฝน 100-120 มม. จำนวน 12-14 วัน ข้อควรระวัง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยจึงควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7919 0 5392 2365 และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
2 ตุลาคม 2556 , 11:38 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่