จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระชนมายุ 100 พรรษา

  
     คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม 2556
พระครูปลัดจิตติชัย จิตติชโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมคณะสงฆ์และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และในวันนี้(3 ต.ค.56) ได้มีพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 101 รูป รอบพระเจดีย์หลวง จากนั้น มีพิธีมอบทุนการศึกษาน้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 101 ทุน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง โดยมีการถ่ายทอดสดในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย เจริญพรว่า พระกรณียกิจของพระองค์ สิ่งหนึ่ง คือการสร้างวัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง พระองค์ยังทรงได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมากด้วย
นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ จะมีการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร โดยงานดังกล่าว มีศรัทธาประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
 
3 ตุลาคม 2556 , 12:46 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่