มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนประกวดจัดสวนสวยสารพัดรูปแบบ ในงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนประกวดจัดสวนสวยสารพัดรูปแบบ ในงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน ผู้สนใจสามารถส่งแบบแปลนการจัดสวนประเภทต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวม จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผลงาน คนแม่โจ้ 80 ปี รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดแสดงนวัตกรรม การประกวดพืช พรรณไม้ สัตว์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับ การจัดแสดงและประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ เป็นอีกกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นไฮท์ไลท์ของงาน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยมีการแบ่งประเภทของการประกวด ได้แก่ สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ ในแนวคิด สวนน้ำพระราชหฤทัย เป็นสวนเลียบแบบธรรมชาติที่สื่อถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย บนพื้นที่ 3x4 เมตร สวนเฉลิมฉลอง ในแนวคิด สวน 80 ปีแม่โจ้ ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน แสดงสีสันแห่งความดีงาม ความสดใสเบ่งบานของนานาพันธุ์ไม้ และความยินดี รู้รัก สามัคคี พี่น้อง บนพื้นที่ 3x4 เมตร และสวนพืชผักสวนครัว ในแนวคิด สวน ผัก แคบ เป็นสวนผักปลอดภัยในพื้นที่จำกัด สวย แปลก ประหยัด และอเนกประสงค์ ซึ่งการจัดสวนพืชผักสวนครัวแบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชุมชน ประเภท สวนผักหลังบ้าน ตามภูมิพื้นถิ่น ที่แสดงถึงภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของชุมชนบนพื้นที่ 2x3 เมตร และกลุ่มทั่วไป ประเภท สวนผักในเมือง ไม่เปลืองพื้นที่ บนพื้นที่ 1.5 x 4 เมตร
ผู้สนใจ สามารถส่งแบบแปลนการจัดสวนประเภทต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากแบบแปลนเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อจัดแสดงจริงเพียงประเภทละ 5 สวน รวม 20 สวน สำหรับแบบสวนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนการจัดแสดงจริง ได้แก่ ประเภทสวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ และสวนเฉลิมฉลอง สวนละ 10,000 บาท สวนพืชผักสวนครัว สวนละ 5,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีรางวัลพิเศษสวนยอดเยี่ยม The Best of Show รับถ้วยรางวัลเกียรติยศอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3367 08 9555 0524 08 3156 9616 และ 0 8 9758 4753
 
3 ตุลาคม 2556 , 14:49 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่