พิธีเปิดและส่งมอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 32

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 32 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 3 ห้องเรียน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 32 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างอาคารเรียนเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิบิ๊กซี ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ สพฐ. จะทำการคัดเลือกโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน เพื่อสร้างอาคารเรียนให้ตลอดเวลากว่า 11 ปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 37 อาคารในทุกภาคของประเทศ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนก่อสร้าง อาคารเรียนบิ๊กซี 32 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อให้เป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิ ได้มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
3 ตุลาคม 2556 , 17:27 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่