UNODC สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินหน้าโครงการชมรมยุวชนตำรวจ

  
     UNODC สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินหน้าโครงการชมรมยุวชนตำรวจ ให้ตำรวจทำงานร่วมกับเด็ก แก้ปัญหารุนแรงในโรงเรียนนำร่อง 565 แห่งทั่วประเทศ
ทีมวิทยากรของศูนย์กลางการเรียนรู้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยทีมงานจากหน่วยงานของสหประชาชน หรือ UNODC ร่วมบรรยายให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคเหนือ จำนวน 250 คน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยุวชนตำรวจ เพื่อลดและป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน เด็กและเยาวชน ในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อปรับเทคนิคการทำงานแบบตั้งรับเป็นเชิงรุก(Proactive Policing) เพื่อปูพื้นฐานการทำงานที่ถูกต้องให้ข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ และเตรียมความพร้อมที่จะเป็นนายตำรวจในอนาคต
พ.ต.อ.วรวุฒิ คุณะเกษม ผู้กำกับการ 3 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่าหลักการทำงานของตำรวจในโครงการชมรมยุวชนตำรวจ จะแตกต่างจากการทำงานเป็นครูตำรวจทั่วๆไป โครงการนี้ตำรวจจับคู่กันทีมละ 2 คน(Buddy) เข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการสร้างความไว้วางใจ ความสนิทสนม คุ้นเคย กับเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียน หลังจากได้รับความไว้วางใจ จึงเข้าไปในโรงเรียนเพื่อชักชวนเด็กๆ เข้าร่วมชมรมยุวชนตำรวจ ในการทำกิจกรรมของชมรมฯ ตำรวจจะทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน กิจกรรมจะเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่ตำรวจกำหนดให้ทำ มีผลการศึกษาระบุว่า เด็กที่มีความไม่ปลอดภัย จะรู้สึกไม่มั่นคง จะมีพัฒนาการไปในทางไม่ถูกต้องและผลการเรียนต่ำ ขณะที่เด็กที่รู้สึกปลอดภัย จะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีกว่า มีความมั่นคงกว่าและมีผลการเรียนที่ดีกว่า นอกจากนี้ โครงการชมรมยุวชนตำรวจ ยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตำรวจกับครูอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครองอีกด้วย
ขณะนี้มีทีมตำรวจชั้นประทวน ทำงานในโครงการนี้ จำนวน 565 ทีม เข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 565 โรงเรียนทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ 7 โรงเรียน ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2556
 
3 ตุลาคม 2556 , 19:04 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่