สารวัตรตำรวจทางหลวงเชียงใหม่คาดการณ์รถมากกว่าปีที่แล้วสองเท่าเตือนผู้ที่ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้วิ่งชิดขอบทางด้านซ้าย

  
     สารวัตรตำรวจทางหลวงเชียงใหม่คาดการณ์ปีนี้มีรถวิ่งเข้าเชียงใหม่มากกว่าปีที่แล้วสองเท่า เตือนผู้ที่ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้วิ่งชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรแออัด
พันตำรวจโทจามร ทองพรรณ สารวัตรทางหลวงเชียงใหม่เปิดเผยว่า เนื่องด้วยการจำนวนรถในท้องถนนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยประมาณการณ์ว่าเพิ่มถึงสองเท่าจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถเล็ก ดังนั้น กรณีรถขนส่งขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้ามาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้วิ่งชิดซ้ายตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากหากวิ่งขวาจะยิ่งทำให้การจราจรแออัด ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่เข้มงวดกวดขันอย่างมาก และจะจับกุมรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคันที่ฝ่าฝืนในอัตราโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ปัจจุบันรถที่วิ่งเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่เฉพาะในเขตทางหลวงเท่านั้น ในตัวเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะคูเมือง มีรถติดเกือบตลอดทั้งวัน ทุกวัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่การจราจรจะแออัดมากเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเทศกาลเท่านั้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรกที่มีผู้ออกรถมากขึ้น ประกอบกับการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสามารถจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมเช่ารถขับขี่เองในตัวเมือง ส่งผลให้การจราจรแออัดและพบการทำผิดกฎหมายจราจร วิ่งสวนเลนและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
 
4 ตุลาคม 2556 , 11:02 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่