พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร

  
     การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนเข้าร่วมชมความงดงามจำนวนมาก
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ ของพระองค์ โดยการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ในครั้งนี้ มีประชาชนเข้าร่วมชมความงดงามเป็นจำนวนมาก
 
4 ตุลาคม 2556 , 11:44 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่