พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมตัวกันแต่งดำ แสดงจุดยืนต้านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  
     พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมตัวกันแต่งดำ แสดงจุดยืนต้านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องการให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ปลดออกทันที
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ กลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ ได้พร้อมใจแต่งชุดดำ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการทำหน้าที่ของ นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ กลุ่มพนักงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนพนักงานสวนสัตว์ในสังกัดที่ได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มารับฟังข้อมูลจาก นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะที่ไปร่วมคัดค้านครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มพนักงานเพื่อให้เป็นจุดยืนเดียวกัน โดยมีความเห็นตรงกันว่า จะร่วมคัดค้านการทำหน้าที่และขอให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลด นายสัญชัย จุลมนต์ ทันทีเพราะไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และที่ผ่านมาไม่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน อีกทั้ง ยังบริหารผิดวัตถุประสงค์มีผลกระทบกับภารกิจงานด้านการอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษาอย่างมาก โดยจะมีการแต่งชุดดำประท้วงจนกว่าจะมีการปลดออก ซึ่งล่าสุดมีการแจ้งข่าวว่า นายสัญชัย จุลมนต์ จะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อลาออก เที่ยงวันนี้(4 ตุลาคม 2556) แต่ทางกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด หากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องจะมีการเข้าร่วมการชุมนุมและยกระดับการชุมนุมร่วมกันวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 นี้ ต่อไป
 
4 ตุลาคม 2556 , 13:36 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่