เปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะจากข่วงประตูท่าแพเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พิธีเปิดนิทรรศการ พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร พิธีมอบทุนการศึกษา น้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช แก่เด็กและเยาวชน คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลฯ พิธีบวชศีลจาริณีหรือเขกขัมจารณี(นุ่งขาว-ห่มขาว) ตลอด 3 วัน พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา และในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 มีพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 101 รูป รอบพระเจดีย์หลวง พิธีมอบทุนการศึกษาน้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 101 ทุน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง ช่วงค่ำ มีการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
4 ตุลาคม 2556 , 14:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่