ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดครั้งแรก

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดครั้งแรก เน้นปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดโซนนิ่งพืช
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทน รวมทั้งนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอร่วมรับมอบนโยบาย โดยกล่าวว่าการทำงานของตน ให้เอางานเป็นตัวตั้ง ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคน โดยจะสานงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนเก่า เพื่อไม่ให้งานสะดุด ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการอย่าปิดโทรศัพท์เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว โดยให้นำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งระบบไลน์ เฟสบุ๊ค และอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่เชื่อมโยง สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ขอให้สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องคู่แฝดมหัศจรรย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานคู่กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและนายอำเภอทำงานคู่กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผู้เสพคือผู้ป่วย ต้องเข้ารับการบำบัด ผู้ค้าต้องดำเนินการเฉียบขาดคือย้าย สองย้าย คือ ย้ายเข้าเรือนจำ หรือย้ายเข้าวัด โดยจะไม่ยอมให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่ และดำเนินการขั้นเด็ดขาดทุกกรณี
สำหรับเรื่องพืชผลด้านการเกษตรนั้น ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ไปจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องการทำโซนนิ่งพืช มีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับพืชผลทางการเกษตรและคาดเดาปัญหาที่จะเกิดเพื่อเตรียมรับมือ
สำหรับการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่นั้นขอให้ทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ตั้งไว้ ทั้งการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงกีฬา เชิงสุขภาพ การประชุมสัมมนาเพื่อสนับสนุนหอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
 
4 ตุลาคม 2556 , 18:01 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่