หมายเลข 7 ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว ขณะที่หมายเลข 7 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมา
จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ล่าสุดจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง 7 คน ผลปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 7 นางแก้มหอมภูแก้ว สวนแก้ว ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ขาดคุณสมบัติของการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่งผลให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเหลืออยู่ 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว หมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เป็นธรรม โปร่งใส่ และพบว่าผู้สมัครหมายเลข 7 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิไป
สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ มีการประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยได้ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วทั้ง 4 แขวง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กว่า 103,000 คน ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 70 การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครแข่งขันจำนวนมาก มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยมีระยะเวลากว่า 50 วันในการรณรงค์จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
 
4 ตุลาคม 2556 , 18:11 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่