ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เลือกนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เลือกนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้ใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 โดยให้ประชาชนเริ่มตรวจสอบรายชื่อของตนเองและคนในครอบครัว ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และดูด้วยว่ามีรายชื่อผู้อื่นแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ นอกจากนั้น ให้เตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถนำไปใช้แสดงตนเพื่อไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง หากสูญหาย หรือ ชำรุด ต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำใหม่ โดยขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มาก ที่ผ่านมาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบของประชาธิปไตย
ขณะที่ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว มีการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทั้ง 4 แขวง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กว่า 103,000 คน ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 70
 
6 ตุลาคม 2556 , 13:45 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่