ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบอกกล่าวให้ประชาชนภาคเหนือรับทราบถึงการเตรียมการต้อนรับนายหลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะเดินทางมาเยือนเชียงใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 นี้ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนไว้อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ ทั้งสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและสิ่งของที่จะนำเสนอ โดยจะมีการแสดงต้อนรับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การจัดงานเลี้ยงต้อนแบบล้านนาที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำนายกรัฐมนตรีของจีนไปชมศูนย์โอทอปของภาคเหนือที่ข่วงสันกำแพง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯที่เปิดสอนภาษาจีนมาช้านาน นำชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าประชุมสัมมนา โดยการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่เชียงใหม่สู่สายตาชาวจีนและชาวโลก จึงได้เตรียมคัดสรรแต่สิ่งดี ๆ เพื่อสร้างความประทับใจ หวังสร้างกระแสให้เหมือนภาพยนตร์ Lost in Thailand ที่ชาวจีนประทับใจและมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมากในขณะนี้
ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมของขวัญที่จะมอบให้นายหลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนเป็นช้างศิลาดลจากบ้านศิลาดล ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาช้านานและสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วย
 
7 ตุลาคม 2556 , 11:06 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่