มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ในงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการหลากหลาย ตลอดการจัดงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชน ตอบโจทย์กระแสสังคมในปัจจุบัน
มหาวิทยาแม่โจ้ กำหนดจัดงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 ส่วนหนึ่งได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการอย่างหลากหลายตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชน ตอบโจทย์กระแสสังคมในปัจจุบัน ได้แก่ การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2556 ประชุมวิชาการด้านการประมงในระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Climate Change:Impacts on Aquatic Resources and Fisheroes ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556 การประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ก้าวสู่สีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2556 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd Maejo University International Integrated Conference 2013 Asia Today:Questions and Answers “Well – Being,Agriculture and Politics ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2556 การสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมพืชผักไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015 และ การสัมมนาวิชาการ โรงเรือนปลูกพืชของไทยไปทางไหนดี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 การเสวนาภาคีวิชาการการเกษตรอินทรีย์ไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 การเสวนาทางวิชาการ ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายเกษตรรัฐ อนาคตเกษตรไทย ซึ่งมีการแบ่งการเสวนาเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายข้าวไทย อนาคตชาวนาไทย และ โซนนิ่งเกษตร : ทางออกสินค้าเกษตรไทย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
 
7 ตุลาคม 2556 , 11:53 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่