รายงานพิเศษ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรคที่คร่าชีวิตสตรี มากที่สุด

  
     รายงานพิเศษ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรคที่คร่าชีวิตสตรี มากที่สุด การป้องกันที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การตรวจคัดกรองเป็นประจำ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้หญิงทั่วโลก สถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ผู้หญิงไทย 1 แสนคน เป็นมะเร็งเต้านมถึง 20-25 คน โดยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีละ 13,000 คน เสียชีวิตปีละ 4,600 คน อีกทั้ง ยังพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ถึงร้อยละ 33.4 โดยปัจจัยกลุ่มเสี่ยงมีทั้งผู้ที่มีอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ ความอ้วน ความเครียด การได้รับสารก่อมะเร็งในชีวิตประจำวัน และขาดการออกกำลังกาย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จากการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก ตั้งแต่ปี 2553-2555 ครอบคลุมร้อยละ 36.57 ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-45 ปี พบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยปีละ 158 คน ปี 2554 และ 2555 มีผู้ป่วย 270 คนและ 251 คน มะเร็งเต้านม จึงถือเป็นมัจจุราชอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยในแต่ละปี การรักษาโรคมะเร็งเต้านม ต้องใช้วิธีผสมผสาน ทั้งด้านการผ่าตัด การฉายแสง และการใช้ยาเคมีบำบัด สิ่งสำคัญ คือ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองหรือรับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เพราะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สำหรับ สถานการณ์ของมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันของประเทศไทย ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง เนื่องจาก มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 7,000-8,000 รายต่อปี
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัส HPV สามารถติดต่อกันได้ง่ายที่สุดโดยเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อ HPV มากขึ้น คือ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหลายคน หรือคู่ของตัวเองมีคู่นอนหลายคน ส่วนปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่พบว่าทำให้ผู้หญิงมีโอกาสก่อให้เกิดโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น คือ การสูบบุหรี่ การป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับสตรีที่มีการมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี ถือว่าเพียงพอต่อการป้องกัน แต่หากเริ่มพบว่าตัวเองมีความผิดปกติ เช่น มีเลือดออกผิดปกติ ตกขาวผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อย อาการแรกที่ต้องระวังสงสัยเป็นอันดับแรกเลย คือ มีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ต่อมา คือ มีเลือดออกได้แม้ไม่มีเพศสัมพันธ์ ตกขาวมีเลือดปน และมีกลิ่นเหม็น ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที หากปล่อยไว้จะทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น เข้าสู่ระยะลุกลาม
หากกล่าวโดยสรุป มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สามารถรักษาหายได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่บุคคลทั่วไปให้หันมาใส่ใจการดูและตัวเองและตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกและเต้านมให้มากขึ้น เพราะปัจจุบัน ผู้คนมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรตระหนักถึงการดูแลตนเองโดยการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถตรวจได้ทุกโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
 
7 ตุลาคม 2556 , 11:58 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่