ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปรับหนังสือร้องเรียนไม่ขอควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปรับหนังสือร้องเรียนไม่ขอควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ขณะที่พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ยืนยันจะเคลื่อนไหวจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
หลังทราบเรื่องว่ากลุ่มพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่จะรวมตัวไปยื่นหนังสือคัดค้านการนำสวนสัตว์เชียงใหม่ไปรวมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมารับหนังสือจากพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เอง โดยมีบรรดาพนักงาน ลูกจ้าง รวมตัวยื่นหนังสือดังกล่าว โดยกล่าวว่า ต้องการมารับทราบปัญหาและขอเวลาศึกษาข้อมูลเพื่อจะได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีในคราวที่มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเร็ว ๆ นี้
นายวิมุต ชมพานนท์ ตัวแทนพนักงานลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมชูปถัมภ์กล่าวว่า หลังจากพนักงาน ลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ได้ยื่นหนังสือไปหลายฉบับ ก็ไม่แน่ใจว่าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ จากเบื้องบน ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงต้องยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการควบรวม ทั้งนี้เห็นว่าองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสาขาทุกแห่ง อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บังควรหรือไม่ที่จะโอนย้าย สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทรงงานและทรงพระเกษมสำราญ สุ่มเสี่ยงต่อความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศ มีการศึกษาหรือไม่ว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามารถนำไปใช้เป็นพื้นที่แสวงหากำไรหรือไม่ ขัดต่อกฎหมายสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติและสัตว์ป่าคุ้มครองปี 2534 หรือไม่ สวัสดิการ เงินเดือนของลูกจ้าง พนักงาน กว่า 300 ครอบครัวจะมีใครดูแล ผลกระทบที่เกิดกับสัตว์และเจ้าหน้าที่ เจตจำนงเดิมที่สร้างสวนสัตว์เพื่อสังคม ยังไม่มีใครสำรวจผลกระทบหรือทำประชาพิจารณ์
ล่าสุดพนักงานได้ทำเสื้อออกแจกจ่าย ข้อความ ไม่โอน ไม่ย้าย ไม่ไปพิงคนคร มีการติดโปสเตอร์คัดค้านการควบรวม และยืนยันจะทำกิจกรรมต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจ
 
7 ตุลาคม 2556 , 15:24 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่