ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทวงคำตอบให้ตรวจสอบผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีโทรศัพท์คุกคาม

  
     ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ASIA Calling ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทวงคำตอบให้ตรวจสอบผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีโทรศัพท์คุกคาม
ความคืบหน้ากรณีนางกรรณิกา เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว ASIA Calling ถูกโทรศัพท์จากผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์คุกคาม ด้วยถ้อยคำไม่ให้เกียรติ และมีน้ำเสียงดูแคลนสถาบันการศึกษานั้น ล่าสุดนางกรรณิกา ได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการร้องเรียนโดยกล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการคุกคามที่เกิดขึ้น ชี้แจงให้ผู้กระทำทราบถึงการทำหน้าที่โดยสุจริตของตน ขอการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางมหาวิทยาลัยว่าจะไม่เกิดพฤติกรรมเช่นนี้อีก และขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพการแปลของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามโดยผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ถึงสำนักข่าว Asia Calling ยืนยันว่า การทักท้วงเรื่องการแปลบทรายการวิทยุของสำนักข่าว Asia Calling ของตนเป็นการดำเนินการโดยสุจริต จากการตรวจสอบพบว่ามีการแปลผิดจริงหลายครั้ง และการแปลนั้นได้ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาที่สำนักข่าว Asia Callingต้องการเสนอ ขอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า จะให้มีการตรวจสอบคุณภาพการแปลของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังผลงานแปลที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าว Asia Calling ตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมา ขอทราบกรอบเวลา บุคคลที่รับผิดชอบ และวันรายงานผลที่ชัดเจน โดยขอปฏิเสธการพบปะบุคคลที่คุกคามทางวาจาดังกล่าว แต่ขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นต่าง ๆ เช่น กรณีกล่าวหาว่านางกรรณิกาไม่มีจรรยาบรรณ กรณีบทการสนทนาที่มีน้ำเสียงดูแคลนสถาบันการศึกษาของนางกรรณิกา และขอคำอธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผู้คุกคามยังสมควรอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปหรือไม่ โดยขอให้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดภายใน 4 วันทำการ
 
7 ตุลาคม 2556 , 16:16 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่