วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

  
     คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แจ้งการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคมนี้
นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แจ้งว่า ในการโอกาสที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 ทางคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับแจ้งว่า คณะของนายกรัฐมนตรี จะเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น.
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว คณะกรรมการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จะได้นำนายกรัฐมนตรี เข้าสู่บริเวณวัด เริ่มตั้งแต่สักการะองค์กุมภัณฑ์ทั้ง 2 ประตู ทางขึ้นอนุสาวรีย์ช้างเผือกมงคลที่อัญเชิญพระบรมธาตุสู่ยอดดอย องค์สุเทวฤาษี องค์ท้าวจตุคามทั้ง 2 องค์ รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย และท้าววิษณุกรรม ก่อนจะเดินขึ้นบนพระวิหารและพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในโอกาสเดียวกัน จะมีพิธีอธิษฐานจิตห่มผ้าพระบรมธาตุ เสร็จแล้วจะปทักษิณ รอบพระบรมธาตุ 3 รอบ และเข้าไปในพระวิหารหลวง เพื่อสนทนากับพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถวายไทยทาน รับพรจากพระสงฆ์ ก่อนจะไปชมทัศนียภาพ ณ ลานชมวิว แล้วเดินทางกลับ
 
8 ตุลาคม 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่