ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด เดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล คู่แฝดมหัศจรรย์ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คือ คู่แฝดมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และเคยใช้นโยบายดังกล่าว สมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วได้ผลดี การดำเนินนโยบายคู่แฝดมหัศจรรย์ คือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานคู่กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและให้นายอำเภอทำงานคู่กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ซึ่งระดับจังหวัดได้ขอความร่วมมือกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อทำงานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งด้านความสงบเรียบร้อย การปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด โดยการดำเนินการลักษณะดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และต้องมีการขยายผลไปทั่วประเทศ สำหรับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องถือว่า ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ต้องนำเข้าสู่การบำบัดรักษาให้หาย ให้มีอาชีพ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ สำหรับ ผู้ค้า ต้องดำเนินการจับกุม และขยายยึดทรัพย์ ต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด ให้ได้
ขณะที่ พลตำรวจตรี กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์พลังเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ได้ทำการปราบปราม ทั้งยึดทรัพย์ จับกุม เป็นไปตามตัวชี้วัดที่วางไว้ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย จากนี้ ต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นและต้องดำเนินการให้เฉียบขาด
 
8 ตุลาคม 2556 , 16:39 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่