จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าผลักดันแผนส่งเสริมท่องเที่ยวชายแดน 5 อำเภอ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าผลักดันแผนส่งเสริมท่องเที่ยวชายแดน 5 อำเภอ ล่าสุด จัดทำตารางการท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ใน 12 เดือน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้า การดำเนินโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ว่า ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 72 คน เพื่อกำหนดแผนการท่องเที่ยวชายแดน โดยอาศัยองค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ประเพณี และการให้ความบันเทิง ความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักแรมที่มีความสงบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันและคุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารและสถานบันเทิง การบริกานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสินค้าที่ระลึก กิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลสรุปการประชุม ได้แก่ แผนการท่องเที่ยวชายแดนเชื่อมต่อทั้ง 5 อำเภอ แบ่งเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยววัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบบันเทิงและกีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา กิจกรรมเด่นๆ ในแต่ละเดือนของ 5 อำเภอ ทั้ง 12 เดือน และข้อมูลที่พักและร้านอาหาร ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงจุดเด่นของแต่ละอำเภอเพิ่มเติมว่า เช่นที่อำเภอเวียงแหง จะมีประเพณีปอยส่างลองที่ยิ่งใหญ่ มีหมูน้ำค้าง อาหารชื่อดังที่มีเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน อำเภอไชยปราการ จะมีเทศกาลดอกทิวลิปบาน และมีดอกนางพญาเสือโคร่งเบ่งบาน ช่วงเดือนมกราคม เป็นต้น
 
8 ตุลาคม 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่