ชลประทานเชียงใหม่ แจ้งเตือนงดการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำปิง ช่วงฤดูแล้งนี้

  
     โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจ้งเตือนงดการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำปิง ช่วงฤดูแล้งนี้ เนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเจอวิกฤตด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิง
นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือมีปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝนตกสะสมต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ ร้อยละ 9.18 ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลในแม่น้ำปิงอยู่ในขณะนี้ได้เพียง 176.745 ล้านลูกบาตรเมตร คิดเป็นร้อยละ 66.70 จากการวิเคราะห์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในลำน้ำปิง ปี 2556/57 โดยพิจารณาน้ำต้นทุนในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำท่าที่ไหลในลำน้ำปิง และลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยเพื่อการอุปโภค บริโภค การประปา การเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในน้ำปิง ในช่วงฤดูแล้งบริเวณด้านท้ายเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอ สันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ ตลอดความยาวลำน้ำ ซึ่งการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชลนอกเหนือจากแผนบริหารจัดการน้ำที่วางไว้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำปิงและเจือจาง ให้คุณภาพน้ำปิงอยูในเกณฑ์ดีขึ้นในช่วงวิกฤตจะไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
 
10 ตุลาคม 2556 , 11:29 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่