แม่โจ้โพลล์สำรวจพบประชาชนร้อยละ 54 ร่วมเทศกาลกินเจ โดยร้อยละ 52 ได้ขอให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้า

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบประชาชนร้อยละ 54.0 ร่วมเทศกาลกินเจ โดยร้อยละ 52.4 ได้ขอให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
เทศกาลกินเจเป็นประเพณีสำคัญที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานของชาวจีน ในช่วงเทศกาลดังกล่าวนอกจากชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วปัจจุบันประชาชนทั่วไปยังให้ความสนใจกับเทศกาลนี้มากขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรจำพวกผัก และผลไม้ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณและราคา เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประชากรและนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพยากรณ์ทางการเกษตรหรือแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 400 คน เกี่ยวกับการกินเจได้ผลสรุปดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.0 เข้าร่วมเทศกาลกินเจ โดยให้เหตุผลว่า เป็นการทำบุญ ละเว้นการฆ่าสัตว์ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากที่สุด รองลงมาเพราะคนรอบข้างชักชวน และเป็นเพราะดีต่อสุขภาพตามลำดับ ส่วนอีกร้อยละ 46.0 ไม่เข้าร่วมเทศกาลกินเจ โดยให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกในการจัดหาอาหารมากที่สุด รองลงมาคือไม่ชอบอาหารเจ เนื่องจากไม่มีความหลากหลาย ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกินเจ กังวลว่ารับประทานอาหารเจแล้วจะทำให้ไม่มีแรง และกังวลเรื่องความปลอดภัยของผักจากสารพิษตกค้างตามลำดับ โดยร้อยละ 51.8 ซื้ออาหารเจสำเร็จรูปมารับประทานเองที่บ้าน ร้อยละ 25.8 ออกไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆ ร้อยละ 25.5 ประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองที่บ้าน และร้อยละ 24.8 ออกไปรับประทานที่โรงเจ
ร้อยละ 86.9 เห็นว่าปริมาณสินค้าเกษตรเพียงพอต่อความต้องการในการนำไปประกอบอาหารเจ เพราะ มีแหล่งผลิตมาก มีเพียงร้อยละ 13.1 เห็นว่าปริมาณสินค้าเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะ พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนเสียหายจากน้ำท่วม และปีนี้มีผู้กินเจเพิ่มมากขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70.7 เห็นว่า เทศกาลกินเจส่งผลต่อการเปลี่ยนราคาเกษตรส่วนอีกร้อยละ 29.3 เห็นว่า ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนราคาสินค้า โดยพบว่าสินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้มีราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 1 คือ ผักกาดขาว มากที่สุด รองลงมาคือผักคะน้า และ ถั่วฝักยาว
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.4 เห็นว่า ภาครัฐควรควบคุมราคาสินค้าเกษตรตามท้องตลาดในช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงดังกล่าว แต่อีกร้อยละ 47.6 เห็นว่า รัฐบาลไม่ควรเข้ามาควบคุมราคา โดยให้เหตุผลว่า ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด
 
11 ตุลาคม 2556 , 11:33 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่