สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2556

  
     สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2556 มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนได้ผลเป็นอย่างดี
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ฉบับชาวบ้าน สวทช.ภาคเหนือ งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ โรงแรมแชงกรีล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่รับทุน ได้นำเสนองานวิจัยสู่ประชาชน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้นำเทคโนโลยีหรือผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการเชิงสาธิต เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้ในชุมชนต่อไป
นางสาวปิยะฉัตร ใคร้วานิช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ กล่าวว่า งานดังกล่าวได้นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา ท้องถิ่น และชุมชนได้ โดยขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ในชุมชนได้จริง และนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ 2 งานวิจัย ได้แก่ ระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติสำหรับท้องถิ่น โดยทีมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปใช้ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เรียกว่า Mix-Key หรือสถานีตรวจวัดสภาวะแวดล้อมและระบบแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ ติดตั้งแล้ว 7 เครื่องในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ผลดี และกำลังจะนำไปติดตั้งที่ประเทศศรีลังกา อีก 2 เครื่องเร็วๆ นี้ อีกผลงานหนึ่ง คือ ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยเลิกบุหรี่ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่หลังจากเปิดตัวไปได้ไม่นานก่อนหน้านี้ มีผู้สนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม ที่ สวทช.ภาคเหนือ จำนวนมาก
สำหรับงานวิจัยใหม่ ในปี 2556 ของ สวทช.ภาคเหนือ เช่น การทำเชื้อเพลิงอัดก้อนจากต้นข้าวโพด โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวย่อย การพัฒนาอาหารหมักจากเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน การเพาะเลี้ยงปลาเลียหินเพื่อการบริโภค การสกัดสีจากต้นพุดจีน สีย้อมธรรมชาติเฉดสีเหลืองใหม่สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการพัฒนาและผลิตซุปถั่วเน่าก้อนเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
 
11 ตุลาคม 2556 , 14:59 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่