จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก 2556 งานที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Halal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก 2556 “World Halal Expo 2013” ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อศึกษาสภาพความสำคัญ และส่งเสริมการดำเนินกิจการฮาลาลของไทย ยกมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก สร้างการรับรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ และ SMEs ได้ยกระดับสินค้าเข้าสู่มาตรฐานสินค้าและบริการระดับโลกและเป็นการเปิดตลาดไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมในแถบเอเชียที่มีมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรมุสลิมและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนเชิญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.59 น.
กิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดส่วนแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เส้นทางสู่กิจการฮาลาล”ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและต่างประเทศ : อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต การแสดงนิทรรศการ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
11 ตุลาคม 2556 , 15:58 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่