เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความเห็นชอบ ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง
ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยเลือกตั้งที่ 81 และ 82 เขตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 81 ที่เลือกตั้งเดิม คือ หน่วยไฟฟ้าบ้านเด่น 1 เปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ เป็น หน่วยอาคารสวนสุขภาพบ้านเด่น 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 82 ที่เลือกตั้งเดิม คือ หน่วยปะรำไฟฟ้าบ้านเด่น 2 เปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ เป็น หน่วยอาคารสวนสุขภาพบ้านเด่น 2
ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กำหนดมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
 
11 ตุลาคม 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่