ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนระบุ ยังไม่มีการพูดถึงการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ

  
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนระบุ ยังไม่มีการพูดถึงการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ งบประมาณปี 2557 ก็อนุมัติช่วยเหลือ 2 หน่วยงานเท่านั้น
นายอุดม พัวสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ปัจจุบันมีหน่วยงานสังกัดสองแห่งคือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการประชุมสัมมนา อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเชื่อมโยงการคมนาคม และการทำการตลาดส่งเสริมการขาย มีสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯเป็นเหมือนบริษัทแม่ ส่วนกรณีเรื่องการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ นั้น ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว ประกอบกับงบประมาณปี 2557 ได้อนุมัติแล้ว เป็นงบสำหรับสนับสนุนสององค์กรเท่านั้น
ในส่วนของข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนว่าเริ่มแรกมีแนวคิดจะให้คนเชียงใหม่ร่วมเป็นบอร์ดด้วยนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ กล่าวว่า บอร์ดแต่งตั้งจากบุคคลสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือเป็นโดยตำแหน่งเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่สองคือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและกลุ่มที่สามคือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีการตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษาอีกหลายตำแหน่ง วันที่ 26 ตุลาคม 2556 จะมีการประชุมบอร์ดใหญ่อีกครั้งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อหารือเรื่องธุรกิจ การทำตลาด
 
11 ตุลาคม 2556 , 17:29 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่