ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ระบุ น้ำในภาคตะวันออกลดแล้ว

  
     ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ระบุ น้ำในภาคตะวันออกลดแล้ว โดยเดือนนี้เป็นเดือนที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุด ขณะที่โรงงานกว่าสองร้อยแห่งในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้มีน้ำท่วมแต่อย่างใด
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกว่า ขณะนี้น้ำลดแล้ว และจะเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า โดยพบว่าจังหวัดสระแก้ว น้ำลดและจะเป็นปกติภายในสามวัน อำเภอกบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี น้ำกำลังลด โดยน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีจะขึ้นสูงสุดในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นจะลดลงตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมเป็นต้นไป เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีขึ้นสูง ส่วนนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นไม่มีน้ำท่วมตั้งแต่แรก เหตุที่น้ำท่วมผิวจราจรเนื่องจากคลองที่รับน้ำจากพนัสนิคมลงสู่แม่น้ำบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมสูบน้ำเข้าคลอง ส่งผลให้น้ำท่วมผิวจราจรดังกล่าว แต่น้ำไม่ได้ท่วมโรงงานที่มีกว่าสองร้อยแห่งแต่อย่างใด
สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงไปถึงจังหวัดอ่างทอง น้ำต่ำกว่าตลิ่งทั้งหมด รวมทั้งน้ำจากเขื่อนชัยนาท-ป่าสัก ผ่านประตูหน้าลาย มาลงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำอยู่ระดับตลิ่ง จะกระทบบ้านที่อยู่ริมตลิ่งตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีลงไป เนื่องจากน้ำทะเลขึ้นสูงในเดือนนี้ หากพ้นเดือนนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหา
 
11 ตุลาคม 2556 , 18:06 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่