กิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย

  
     กิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ปีนี้จัดเป็นปีที่ 14 แล้ว มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันไลออนส์สากล บริการชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานวันไลออนส์สากลบริการ ในโครงการพระราชดำริ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคม ชุมชน ในวันไลออนส์สากลบริการ เป็นจิตสำนึกสาธารณะที่ไลออนส์สากลทุกท่านได้เสียสละเพื่อสังคม เพื่อประชาชนไทย เพื่อชาวเชียงใหม่ ที่กำลังพัฒนาให้เป็นเมืองหลวงในภาคเหนือของไทย และต้องเตรียมความพร้อมต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ เช่น มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และฉบับเสริมการเรียนรู้ แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลสุเทพ แม่เหียะ ป่าแดด และหนองป่าครั่ง จำนวน 10 โรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ตรวจเช็คร่างกาย และตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันโดยไม่คิดมูลค่า มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ 400 คน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 400 ครอบครัว มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล 4 ตำบล จำนวน 10 โรงเรียน ตรวจสมรรถภาพร่างกายแก่ประชาชนทั่วไป โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย แจกกล้าพันธุ์ไม้ แจกทุนการศึกษา แจกจักรยานเพื่อน้อง จัดเลี้ยงอาหาร ขนม แก่ผู้ร่วมกิจกรรม บริการตัดผม นวดแผนไทย สาธิตการทอผ้าและจำหน่ายหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์จากมูลนิธิสมานใจ เป็นต้น ในงานมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
 
12 ตุลาคม 2556 , 10:26 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่