ชาวเชียงใหม่เสนอขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างครบวงจร

  
     ชาวเชียงใหม่เสนอขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างครบวงจร และขอให้จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำที่เชียงใหม่ในปีหน้า
ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายผ่านรายการขยายความประจำสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ นางสุภาพร กล่าวว่าควรมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทยทั้ง 25 ลุ่มน้ำหลักอย่างเป็นระบบ โดยเสนอให้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำในวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และกำหนดให้เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำความเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างลุ่มน้ำ ประเด็นที่ต้องพูดคุย คือการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการเมือง โดยจะต้องเปิดใจรับฟังคณะกรรมการลุ่มน้ำด้วย อีกทั้งเห็นว่าเรื่องปัญหาการสร้างเขื่อนที่กำลังวิกฤติในขณะนี้ ขอให้มองในแง่ประโยชน์บ้าง เช่น เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนของพระเจ้าอยู่หัว ผลิตไฟฟ้าให้ใช้ทั่วประเทศ การจัดการเกษตรกรรมจากต้นน้ำในสู่ปลายน้ำ จากลุ่มน้ำปิง วัง ไปสู่เจ้าพระยา ด้วย ขณะที่มีผู้เสนอความคิดเห็นว่าอยากเห็นการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างครบวงจร โดยขอให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพราะที่ผ่านมาจะเชื่อนักวิชาการมากกว่า ทั้ง ๆ ที่นักวิชาการเหล่านั้นที่ไม่ได้รู้จักพื้นที่จริง ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตัดสิน อย่าเชื่อเพราะคนอื่น โดยขอให้นำกรณีการทำฝายชะลอน้ำของใต้หวันมาประยุกต์ใช้ในประเทศด้วย
ประชาชนยังได้เสนอให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาแก่ผู้ขับขี่รถโดยสารหรือสี่ล้อแดง แม่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก แต่การสื่อสารยังไม่ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและจีนที่จำเป็นมากในขณะนี้
 
12 ตุลาคม 2556 , 12:12 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่