นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยภารกิจแรกได้ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  
     นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยภารกิจแรกได้ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ก่อนที่จะรอต้อนรับ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะข้าราชการให้การต้อนรับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัด และประกอบพิธีอธิษฐานจิตห่มผ้าพระบรมธาตุ และสนทนากับพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 ถวายไทยทาน รับพรจากพระสงฆ์ ก่อนจะไปชมทัศนียภาพ ณ ลานชมวิว แล้วเดินจึงทางกลับ
พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเจริญพรว่า ได้เจริญพรบอกบุญนายกรัฐมนตรีเรื่องการฟื้นฟูข่วงหลวงเวียงแก้ว หรือสถานที่ตั้งฑัณทสถานหญิงเก่า เพื่อฟื้นฟูให้คืนกลับมา ปี 2559 เชียงใหม่จะครบ 720 ปี หรือ 60 รอบ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่มีกษัตริย์ราชวงศ์มังราย 18 พระองค์ และราชวงศ์กาวิละอีก 9 พระองค์เป็นผู้ก่อร่างสร้างเมือง จึงจะสร้างคุ้มหลวงไว้เป็นที่ประทับพระรูปของกษัตริย์ที่ครองนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ให้ชนรุ่นหลังน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน งบประมาณ 27 คุ้ม คุ้มละ 5 ล้านบาท 135 ล้านบาทและพระวิหารพุทธชยันตี 2600 ปี 15 ล้านบาท รวม 150 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตั้งกล้องส่องทางไกลที่จุดชมวิว วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์อีกด้วย ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเพื่อมาต้อนรับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเย็น และมีกำหนดเลี้ยงอาหารค่ำ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาจำนวน 3 ชุด
 
12 ตุลาคม 2556 , 17:39 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่