นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

  
     นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ และมีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่หลายแห่งในเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะให้การต้อนรับ นำนั่งรถรางชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และหอคำหลวง โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าหอคำหลวงและชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 ชุดที่จัดไว้ต้อนรับอย่างอลังการ โดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพักแรมที่โรงแรมแชงกรี-ล่า
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางไปยังโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมาหลายปี โดยจะมีการแสดงกงฟูซ่าน และการร้องเพลงประสานเสียงเพลงโมลี่หวา และบรรเลงกู่เจิงประกอบจากนักเรียน และชมการสาธิตการเรียนการสอนห้องสองภาษา จากนั้นคณะจะเดินทางต่อไปยังศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย ชมการสาธิตกระบวนการผลิตสินค้า OTOP เยี่ยมชมสินค้า และชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภอสันกำแพง หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางออกจากเชียงใหม่เพื่อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป
 
12 ตุลาคม 2556 , 18:05 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่