นายกรัฐมนตรีของจีน และไทย เยือนศูนย์ OTOP อำเภอสันกำแพง

  
     นายกรัฐมนตรีของไทย มอบสลุงหลวง ให้แก่ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่มาเยือนศูนย์ OTOP อำเภอสันกำแพง
ภายหลังจากงานเลี้ยงอาหารค่ำ ต้อนรับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ให้การต้อนรับ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อค่ำคืนของวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดเตรียมการแสดงต่างๆ ที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ไว้คอยต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายกรัฐมนตรีไทย ได้ร่วมกันปล่อยโคมลอยท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นของจังหวัดเชียงใหม่ในยามค่ำคืน เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดี ในโอกาสที่มาเยือนไทยในครั้งนี้
สำหรับ วันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ได้เริ่มต้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จากนั้น คณะของจีนและไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP เด่นๆ ประกอบด้วย การแกะสลักไม้ การทำเครื่องเงิน การทำเครื่องเขิน การตีลายแผ่นแร่ การทำร่ม ทำตุงล้านนา การทอผ้า และการทำลำไยอบแห้ง นอกจากนี้ คณะยังได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภอสันกำแพง ได้แก่ ไทยอง ไทพวน ไทเขิน และไทยวน ในการนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย ได้มอบสลุงหลวงหรือขันเงิน ให้แก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่มาเยือนศูนย์ OTOP อำเภอสันกำแพงด้วย จากนั้น คณะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเวลาประมาณ 10.50 น. ซึ่งขณะที่ คณะของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของไทยให้การต้อนรับและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ
 
13 ตุลาคม 2556 , 13:39 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่