องค์การสวนสัตว์ แถลงข่าว ความเป็นอยู่ของหลินปิงที่จีน

  
     องค์การสวนสัตว์ แถลงข่าว ความเป็นอยู่ของแพนด้าหลินปิงที่จีน หลังปรับตัวได้รวดเร็ว เพียง 5 วัน สามารถออกสู่ป่าด้านหลังส่วนกักกันโรคได้แล้ว
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ดร.สิงห์ทอง บัวชุม กรรมการด้านนโยบายและกำกับดูแลเพื่ออภิบาลหมีแพนด้า คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงความเคลื่อนไหวของแพนด้าหลิงปิง หลังจากที่เดินทางไปอยู่ ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าปี่เฟิงเซียะ เมืองหย่าอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผสมพันธุ์ตามฤดูกาล ซึ่งคาดว่าน่าจะมีขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2557
สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ จันทรังษี หัวหน้างานอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า หลินปิงมีการปรับตัวได้เร็วมาก ใช้เวลาเพียง 5 วัน สามารถออกไปสวนหลังบ้านของส่วนกักกันโรคได้แล้ว ซึ่งส่วนกักกันโรค จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนห้องนอนและส่วนหลังบ้าน ขณะนี้ ไม่มีอาการตื่นกลัวแล้ว มีการปีนป่ายต้นไม้ ขับถ่ายมูลเพื่อแสดงอาการจองพื้นที่ไว้ด้วย และเมื่อครบเวลาประมาณ 1 เดือน หลินปิง น่าจะได้ย้ายไปอยู่ ส่วนจัดแสดงทั่วไป ในโซนลูกหมีที่เกิดต่างประเทศ สำหรับ คำสั่งต่างๆ เช่น การนั่ง ยืน นอน ขอมือ หรือเจาะเลือด หลินปิงรับรู้ได้ดี เพราะได้รับการฝึกรับรู้คำสั่งภาษามือจากไทยมาแล้ว ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของไทยได้ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ของจีนเป็นที่เรียบร้อย หลินปิงปฏิบัติตามได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งภาษาไทยหรือจีน
สำหรับ ความคืบหน้าการผสมพันธุ์เทียมระหว่างช่วงช่วงกับหลินฮุ่ยนั้น สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าหลินฮุ่ยตั้งท้อง เพราะจะสามารถอัลตร้าซาวด์ตรวจดูได้หลังจากการผสมพันธุ์ไปแล้ว 2 เดือน อีกทั้ง ภาวะการตั้งท้องของแพนด้าจะดูยาก อย่างกรณีของหลิงปิง สามารถอัลตร้าซาวด์พบหลินปิงในท้องหลินฮุ่ย เพียง 3 วันก่อนหลินปิงออกเท่านั้น แต่ครั้งนี้ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลเป็นระยะ
 
13 ตุลาคม 2556 , 15:08 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่