รายงานพิเศษ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

  
     รายงานพิเศษ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเริ่มที่จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรก
หลังจากที่ได้มีการทำประชาพิจารณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรา 57(2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์นั้นเพื่อบอกว่าจะดำเนินการที่ใด เมื่อไหร่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร โดยต้องแจ้งก่อน 15 วันตามกฎหมายกำหนด นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จและได้นำข้อมูลมาสรุปสู่ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ เริ่มที่จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจะทยอยดำเนินการให้ครบทั้งหมด โดยจะใช้เวลา 15 วันในการวิเคราะห์ และจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม 2556 เมื่อผลออกมาเป็นเช่นไรก็จะดำเนินการตามนั้น
สำหรับแนวคิดการดำเนินการมีทั้งหมด 9 Module ซึ่งเป็นแบบที่ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมออกแบบ สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ หากมีการเสนอแนะความคิดที่เป็นสารประโยชน์ก็จะแจ้งให้บริษัทที่ดำเนินการนำไปปรับปรุง เพื่อความสมบูรณ์แบบของโครงการ
การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยจะไม่เข้าไปดำเนินการเอง มีหน้าที่เพียงสนับสนุนข้อมูลเท่านั้น โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสองส่วน ส่วนแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และส่วนที่สองคือประชาชนไทยที่สนใจทั่วไป
 
14 ตุลาคม 2556 , 10:54 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่