สถาบันคชบาลแห่งชาติ มอบโครงกระดูกช้างไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่

  
    สถาบันคชบาลแห่งชาติ มอบโครงกระดูกช้างไทย ชื่อ พังสมบัติ ที่ล้มตายด้วยชราภาพ อายุ 80 ปี เพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง โดยนายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้มอบโครงกระดูกช้างไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายกาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ และได้นำมาจัดแสดงไว้ ณ ห้องโถงอาคาร สำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเดือนเมษายน 2556 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ประสานไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงกระดูกช้างไทย นำมาจัดแสดงเพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้ของช้างไทยที่มีชีวิตอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ได้รับแจ้งจากนายสัตวแพทย์ ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และบริบาลช้างว่า มีช้างเพศเมีย 1 เชือก ล้มลงตามอายุขัย ชื่อ พังสมบัติ เป็นช้างของเอกชน ที่มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธารวบรวมเงินซื้อมาจากเจ้าของเดิมและนำมาบริจาคที่สถาบันคชบาล จนล้มตายลงตามอายุขัยที่ชราภาพและติดเชื้อในกระแสโลหิต อายุ 80 ปี ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันคชบาล จึงได้ร้อยเรียงโครงกระดูกทุกชิ้นครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ที่สุด และส่งมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยาทานในการร่วมกันอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย สัตว์ที่มีบุญคุณและมีความสำคัญต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งคนไทยทั้งแผ่นดิน สืบมา
 
14 ตุลาคม 2556 , 11:27 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่